Наградата „Дарител за нов живот“ ще получат лица допринесли, чрез каузата донорството на репродуктивен материал да се раждат повече деца.